Leer van die Meester
Kyk en bestudeer die Natuur
               Bestuur
Kliek op onderwerp vir meer besonderhede
Voorsitter :  Willem Pretorius
tel:083 260 5696
voorsitter@bolandbonsaikai.co.za
Ondervoorsitter :  Coenie brand
tel:082 804 9195
ondervoorsitter@bolandbonsaikai.co.za
Bibliotekaresse : vakant
tel:
bibliotekaresse@bolandbonsaikai.co.za
Tesourier : Wally Esterhuizen
tel:021 880 1050
tesourier@bolandbonsaikai.co.za
Skoumeester : Winfried Ludemann
tel:082 865 0040
skoumeester@bolandbonsaikai.co.za
Literati : Ronel Pretorius
tel:083 260 5695
literati@bolandbonsaikai.co.za
Sekretaresse : Marie-Louise Du Plessis
tel:082 715 0856
sekretaresse@bolandbonsaikai.co.za

COPYRIGHT (C) 2012, BOLAND BONSAI KAI. ALL RIGHT RESERVED  Powered by Okkie van der Merwe