Leer van die Meester
Kyk en bestudeer die Natuur
               Lidmaatskap
Kliek op onderwerp vir meer besonderhede
Lidmaatskap

Boland Bonsai Kai
Byeenkoms

Een keer per maand, gewoonlik die laaste Saterdag van die maand om 09:00 word 'n byeenkoms gehou, waar daar sprekers optree om lede meer te leer van bonsai
Plek: Oemf-Restaurant in Stellenbosch, agter Agri Mark Werkswinkel.
'Direk na die maandbyeenkoms word daar 'n informele werkswinkel gehou waar lede bome bring om aan te werk. Hulp en raad word bedien deur ervare klublede.
Werk by US Bonsai En
Elke eerste Saterdag van die maand word die En van die Univ Stellenbosch se bome versorg. Belangstellendes kan om 09:00 by Hortus Botanicus (Botaniese tuin US) bymekaarkom.
Uitstappies
Een of meer uitstappies word gewoonlik per jaar gereël bv. n'besoek aan Kirstenbosch, Oyama bonsai klub se skou of Infruitec se gedenktuin.
Lidmaatskapfooi
Die lidmaatskapfooi is R175 per jaar en sluit in 'n maandlikse nuusbrief van die klub (Literati), asook 'n kwartaallikse nuusbrief van Crab (Caoe Regional Association od Bonsai) met interessante artikels in. Lede word ook op hoogte gehou van gebeure by ander bonsai klubs in die Wes-Kaap.
Biblioteek
Ons spog met ons eie biblioteek waarin 'n groot verskiedenheid boeke en video's met inligting rondaom Bonsai is. Boeke kan maandliks uitgeneem word.
Verkope
Ons het ook 'n klein verkope afdeling waar verskeie bonsaipotte aangekoop kan word asook ander gereedskap soos koperdraad, bonsai skêre, klippies en seëllaar.
Biowinkel
Die Botaniese Tuin se winkel het 'n verskeidenheid bonsaiboeke en gereedskap te koop asook bonsai-grondmengsels.

Hou die Eikestadnuus, PaarlPos, Distrikspos dop vir berigte i.v.m byeenkomste en die besoek/demonstrasies deur bonsai-kenners.

Navrae: 082 715 0856     mdp1@sun.ac.za

COPYRIGHT (C) 2012, BOLAND BONSAI KAI. ALL RIGHT RESERVED  Powered by Okkie van der Merwe